Loading...

Циклова комісія підприємництва та біржової діяльності

 Важливою складовою освітнього процесу Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права є циклова комісія підприємництва та біржової діяльності

На сьогоднішній день кадровий склад циклової комісії вирізняється високою професійністю та педагогічною майстерністю.

До складу циклової комісії входять викладачі:  Ванівська О.І., Зубко Н.П., Ільків М.М., Кутна Н.В., Марчишин Л.П., Погорілець Р.Б., Шура О.М.

Головою циклової комісії є Лідія Марчишин.

ГОЛОВНА МЕТА РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ – забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Товарознавство в митній справі”.

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ  КОМІСІЇ:

- постійний розвиток викладачів, дотримання академічної доброчесності, відкритості, вільне волевиявлення та самовдосконалення;

- пошук і впровадження в освітній процес науково-обгрунтованих, актуально-орієнтованих технологій навчання.

ОСНОВНІ  ЗАСАДИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ:

- системний підхід до забезпечення якісної освіти; нерозривність процесів теоретичного та практичного навчання;

- впровадження мультимедійних та інформаційно-комунікативних  технологій навчання;

- розробка освітньо-професійних програм на компетентнісній основі, з врахуванням стандартів фахової передвищої освіти;

- впровадження в освітній процес цифрової грамотності студентів, опанування ними практичних навиків роботи користувача інформаційних систем;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування  нових педагогічних технологій, стажуванням викладачів.

У своїй педагогічній роботі викладачі активно використовують сучасні цифрові освітні системи: Google Classroom, Moodle, Century Tech; онлайн навчальний контент в Zoom , Skype, Teams; освітні платформи для спілкування і обміном досвіду: Prometheus, Coursera, Education Era,Impactorium, LEARNINGAPPS.

 Викладачі працюють над вдосконаленням дуальної форми освіти, лекційні  і практичні заняття проводять на сучасних підприємствах різних форм власності таких як: ТМ "МЕТРО",  ТОВ "Епіцентр-К", ТзОВ ТВК "Львівхолод", "Близенько", "Арсен", "Сільпо", ринки Шувар, Південний, Львівська пивоварня, швейна фабрика "Тріола", ФГ "МУККО".

Циклова комісія тісно співпрацює з роботодавцями, разом коригують програми практик, освітніх програм, тематику індивідуально-дослідницьких робіт. Здобувачі освіти беруть участь в освітніх проєктах "Business Podcasts", який проводить Епіцентр-К та в різноманітних вебінарах.

 Здобувачі освіти проходять різноманітні види практики, де набувають практичних вмінь та фахових навичок на базі престижних підприємств м.Львова, а саме: ТОВ "Епіцентр-К", магазини ТМ  "Рукавичка", "Сільпо", "Близенько".

Цикловою комісію здійснюється керівництво науково-дослідницької роботи  викладачів і здобувачів освіти. Кожного семестру проводяться студентські науково-практичні конференції, інтелектуальні батли, брейн-ринги, пізнавальні вікторини.

Проводяться круглі столи із залученням роботодавців, бізнес партнерів та стейкхолдерів.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією підприємництва  та біржової діяльності

1. Організація і технологія торговельних процесів

2. Комерційна діяльність

3. Товарознавство

4. Обладнання підприємств торгівлі

5. Митний контроль і митне оформлення

6. Основи торговельного підприємництва

7. Логістика

8. Основи кооперації

9. Екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці

10. Основи митної справи

11. Основи біржової діяльності

12. Основи психології та етика бізнесу

13. Зовнішньо-економічна  діяльність

14.Митна брокерська діяльність

15.Захист прав споживачів

16.Інформаційні системи і технології в митній справі

17.Безпека товарів народного споживання

18.Рекламна діяльність

19. Навчальна практика

20. Технологічна практика

Повернутись назад