Loading...

Циклова комісія соціально - гуманітарних дисциплін

 

«Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості –навчай»

Під таким гаслом працює у Львівському кооперативному фаховому коледжі економіки і права циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін.

У 1946 році було утворено циклову комісію суспільних дисциплін. Протягом років  до її складу входила велика кількість досвідчених викладачiв  і  кількість дисциплін, об'єднаних цикловою комісією, значно збільшувалась.

У 1996-1997 рр. циклова комісія суспільних дисциплін була перейменована у циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін.

Навчально-виховний процес  органiзовує досвідчений викладацький склад циклової комісії: голова циклової комісії Н.М. Мозола.- викладач вищої категорії, викладач-методист, Ільчишин М.М.- викладач вищої категорії, Підлужна Л.Б.- викладач вищої категорії. 

Сьогодні викладачами циклової комісії здійснюється викладання таких дисциплін: мистецтво, Історія: Україна і світ, громадянська освіта, історія і культура України, основи філософських знань, соціологія, культурологія, етика та естетика, економічна теорія, політекономія.

Головною особливістю циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.                

Колектив циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з національно - патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Викладачі циклової комісії організовують цікаве аудиторне так і позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, квести, брейн-ринги, відвідування театрів,  залучаються до проведення профорієнтаційних заходів. Використання в навчальному процесі  новітніх інтерактивних форм та методів навчання (заняття-екскурсії, відеоуроки, прес-конференції, бінарні заняття) є нормою роботи викладачів циклової комісії. 

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів сприяє всебічному розвитку студентів, пропагуванню здорового способу життя. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю,  велику увагу приділяють підвищенню рівня естетичної культури майбутніх спеціалістів.

Викладачі циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін намагаються створити такі умови навчання, які б формували у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентністного підходу. 

Повернутись назад