Loading...

Циклова комісія інформатики та інженерії програмного забезпечення

      Циклова комісія інформатики та інженерії програмного забезпечення створена у 1997 році для підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки «Програмна інженерія».
      У складі циклової комісії: Варгас В.М.,  Івасєчко С.Я., Сеньків Н.Р.,  Скубій М.Ю., Кашуба О.Д., Скубій О.М.
      З 2002 року підготовка молодших спеціалістів кваліфікації технік-програміст, здійснюється за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення».
      З 2022 року здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення. Випускник отримує  робітничу професію – оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
     ВИПУСКНИК  призначений для роботи на підприємствах різних форм власності, де використовуються засоби обчислювальної техніки на посадах:
  • техніка - програміста
  • фахівця з інформаційних технологій
  • фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну)
  • фахівця з тестування програмного забезпечення
  • фахівця з розроблення комп’ютерних програм
  • технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки
   Викладачами циклової комісії розроблена електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, що дає змогу ефективно використовувати навчально-методичне забезпечення. Матеріально-технічна база підготовки фахівців – це комп’ютерні класи та спеціалізовані навчальні комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням. Це дозволяє здійснювати викладання на високому технічному рівні дисциплін, пов’язаних з об’єктно-орієнтованим програмуванням і розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну, а також професійних дисциплін, де використовується програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж.
   Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією інформатики та інженерії програмного забезпечення:

1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія

2. Математичний аналіз

3. Дискретна математика

4. Теорія ймовірності і математична статистика

5. Основи програмування

6. Об’єктно-орієнтовне програмування

7. Алгоритми та структури даних

8. Операційні системи

9. Бази даних

10. Групова динаміка та комунікації

11. Архітектура комп’ютера

12. Організація комп’ютерних мереж

13. Компоненти програмної інженерії

14. Проєктний практикум

15. Програмування веб-застосувань

16. Комп’ютерна графіка

17. Чисельні методи

18. Менеджмент проєктів програмного забезпечення

19. Економіка ІТ-індустрії та підприємництво

20. 3D моделювання

21.Технології захисту інформації

22. Мультимедійні системи
 
  Крім безпосередньої навчальної роботи в аудиторіях і лабораторіях, викладачі циклової комісії інформатики та інженерії програмного забезпечення проводять роботу з розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальності. Викладачами розроблені навчальні посібники і конспекти лекцій, методичні завдання і вказівки для проведення лабораторних та практичних робіт, систематично публікують статті у фахових журналах.
  Проводяться конференції із залученням роботодавців, бізнес партнерів, стейкхолдерів, які беруть участь у обговоренні та удосконаленні освітньо-професійної програми.
  
 
Повернутись назад