Loading...

Циклова комісія правознавчих дисциплін

  Підготовку спеціалістів з правознавчих дисциплін Львівський кооперативний коледж економіки і права розпочав у 1994 році.
  Очолює циклову комісію – Юзьків Р.Т.
  Студенти правознавчого відділення вивчають дисципліни, які забезпечують набуття фундаментальної юридичної освіти: юридичну деонтологію, теорію держави і права, історію держави та права України, конституційне право, цивільне право та цивільний процес, сімейне право, кримінальне право та кримінальний процес, трудове право, адміністративне право, фінансове право, екологічне право, господарське право, міжнародне право тощо. Значна увага приділяється вивченню дисциплін, що формують загальний світогляд спеціаліста-правника: культурологію, українську мову, основи психології та педагогіки, історію України, філософію, політологію, релігієзнавство, соціологію, логіку, етику та естетику, іноземні мови.
  Студенти, які успішно оволоділи програмою з базової вищої освіти, можуть продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або магістра у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та надавати кваліфіковану правову допомогу фізичним та юридичним особам, державним установам, підприємницьким структурам.
  Випускники правознавчого відділення мають змогу працювати в судах, в органах прокуратури, внутрішніх справ, податкових органах, службі безпеки, юрисконсультами на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів господарювання.
Повернутись назад