Loading...

Циклова комісія мовних дисциплін

  Викладачі циклової комісії мовних дисциплін беруть участь у підготовці фахівців усіх спеціальностей і напрямів підготовки Львівського кооперативного коледжу економіки і права. Комісія створена у 1996 році.
  Сьогодні циклову комісію очолює – Семенова Ю.О. У складі комісії викладачі: Мастикаш Л.М., Гасюк Г.Г., Сапужак Х.І. Усі викладачі мають вищу базову освіту, яка відповідає профілю дисциплін.
  Педагоги впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології отримання знань. Під час викладання навчального матеріалу широко використовується метод випереджаючого навчання та постановки проблемних завдань, що активізує пізнавальну діяльність студентів. Для індивідуальної роботи зі студентами викладачі циклової комісії застосовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку, що дає можливість творчо розвивати їх здібності.
  Пріоритетними завданнями циклової комісії мовних дисциплін є формування у студентів орфографічної, пунктуаційної й стилістичної вправності; розвиток зв’язного мовлення як необхідної професійної умови, бездоганне володіння граматичними й правописними нормами.
  Викладачі постійно працюють над здобуттям лінгвістичних знань та розвитку творчих мовленнєвих можливостей студентів, над удосконаленням форм і методів навчання та виховання, проводять проблемні та керовані лекції, семінари, бінарні заняття, прес-конференції, заняття-конкурси, дидактичні, імітаційні, ділові ігри тощо.
Повернутись назад