Loading...

Місія

  • встановлення та реалізація освітніх стандартів
  • сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які потребує країна та світ
  • формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу
  • розвиток культурного середовища для збагачення духовного світу молоді,виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті

Візія

Інноваційна освіта, академічна свобода, синергія творчості й постійне прагнення до досконалості , студентоцентризм, гарантія якісті навчання та забезпечення ринку праці висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями

Ключові цінності

  • Особистісь
  • Професіоналізм
  • Відповідальність
  • Духовність
  • Громадянська ідентичність
  • Корпоративний дух

Кооперація:
взаємодопомога, взаєморозуміння, взаємопідтримка