Loading...

Будуймо храм , духовний храм науки, щоб разом нам дійти до злагоди і злуки!

     Сьогодення нашого коледжу – це історія традицій, набутих упродовж багатьох десятиліть роботи відданих своїй справі багатьох поколінь педагогів, які збирали, плекали і передавали наступним поколінням все те найкраще, що вони набули завдяки власному досвіду.

     Перша українська Дворічна торгівельна школа була заснована у 1911 році у Львові товариством «Просвіта» з ініціативи доцента Львівської політехніки Романа Залозецького, який був її першим директором. Предмет «Основи кооперації» входив у  програму навчання школи від початку її заснування.

     Учителями школи у 1911 році були І. Крип'якевич, О.Скренатович, Ю.Гірняк, М. Яцків і Г. Микитей. Після Першої світової війни школа стала трирічною, у 1924 році була передана товариству «Рідна школа». У 30-х роках у ній навчалося до трьохсот учнів, щороку 40-60 фахівців скеровувались на роботу до кооперативних підприємств. У школі викладалась iсторiя і теорія кооперації, органiзацiя кооперативних підприємств, товарознавство, право. Учні спеціалізувались за трьома напрямами: господарсько-споживчим, кредитним і молочарським, проходили обов'язкову практику в кооперативах.
     У 1937 році школа стала чотирирічною торгівельною гімназією Українського товариства «Рідна школа», була поважною фаховою культурно-освітньою і громадською установою та відігравала важливу роль у становленні і розвитку української кооперації в Галичині.
     У 1938 році розпочав свою дiяльнiсть трирічний кооперативний ліцей Ревізійного Союзу Украïнських Кооператив, директором якого був професор Ілля Витанович, видатний iсторик, автор унікального видання «Історія українського кооперативного руху» (Нью-Йорк, 1964 рік).
     Львівський  кооперативний коледж економіки і права був заснований як технікум радянської кооперативної торгівлі на базі єврейського кооперативного ліцею за адресою вул. Клепарівська, 11. Під  гуртожиток було виділено приміщення колишнього Варшавського дисконтного банку на вул. Костюшка, 7. Офіційна організація навчального закладу була затверджена Постановою Ради Народних Комісарів  УРСР  № 842 від 11.06.1940 року «Про організацію вищих і фахових середніх учбових закладів у західних областях УРСР».
     Кооперативний технікум у 1939 році знаходився у будівлі по вул. Клепарівській, 11 (документи, що підтверджують це, засвідчені особистими підписами колишніх працівників технікуму: завуча Котовича З.В., викладача Цегельської-Кміцикевич О.Р., старшого бухгалтера  Ольхового В.Д. та інших.
     Будівля по вул. Клепарівській 11 була споруджена у 1939 році за проектом інженера-архітектора  Йозефа Торна на замовлення єврейського товариства школи торгівельної. У серпні 1937 року товариство звернулось до міського магістрату за дозволом на будівництво. Проект будівлі був виготовлений 23 листопада 1937 року і затверджений 10 лютого 1938 року.
     У роки Другої світової війни у приміщенні технікуму був німецький військовий шпиталь, згодом радянська військова  частина. До вивільнення приміщення військовою частиною заняття проводились в  адміністративній будівлі колишнього Крайового кооперативного центру закупівельно-збутових кооператив «Центросоюз» на вул. Зиморовича, 22 (тепер вул. Дж. Дудаєва).
     Діяльність навчального закладу була відновлена  постановами Ради  Народних Комісарів УРСР № 1063 від 22.08.1944р. «Про відновлення діяльності технікуму споживчої кооперації у Львові» та постановою  виконкому Львівської обласної Ради  депутатів трудящих № 405 від 20.09. 1944 року «Про поновлення у третьому кварталі 1944 року діяльності Львівського технікуму споживчої кооперації». На 1944-1945 роки був затверджений контингент учнів першого набору – 90 осіб, які мали навчатися на планово-статистичному, обліковому і товарознавчому відділах. Навчання розпочалося 1 листопада 1944 року. Державною  штатною комісією при Раді Народних Комісарів Союзу РСР 29 вересня 1944 року був затверджений штатний розпис Львівського кооперативного технікуму у кількості 15-ти чоловік. За технікумом був закріплений будинок №11 по вул. Клепарівській, №1-3 по вул. Бічна Клепарівська, а також №18-а по вул. Карловичівної (нині вул. В. Стуса) під гуртожиток.
     За постановою правління Укоопспілки від  28.03. 1950 р. (протокол 18 п.7) технікум був переданий у її підпорядкування. У 1952 році було відкрито технологічне відділення, фахівці якого були одними з найкращих в системі споживчої кооперації України.
     У 1953 році було відкрито заочний відділ. 12 жовтня 1953 року  була організована Львівська міжобласна дворічна торгово-кооперативна школа для кращих практичних працівників споживчої кооперації віком до 40 років. Діяльність школи була припинена у липні 1960 року.
     Завдяки належній матеріально-технічній базі, добрій організації навчального процесу  технікум став школою передового досвіду для практичних працівників навчальних закладів споживчої кооперації України. У 1972 році у нашому навчальному закладі, як кращому у системі Центроспілки, було проведене засідання Міжнародного кооперативного альянсу.    
     У березні 1999 року технікум перейменовано у кооперативний коледж економіки і права.
     Постановою правління Львівської облспоживспілки № 20 від 21.03.2002 р. та на підставі Статуту коледж перейменовано на Вищий навчальний заклад «Львівський кооперативний коледж економіки і права».
     Враховуючи вимоги закону України «Про фахову передвищу освіту» у 2021 році  коледж було змінено назву на Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права.
     Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права – це старт до майбутніх життєвих здобутків.
     Колектив коледжу впевнено дивиться у майбутнє, за його плечима – багата і яскрава історія навчального закладу, а попереду нові і важливі завдання у благородній справі навчання та виховання молодих громадян України.