Loading...

Циклова комісія готельно-ресторанної справи та харчових технологій

 

   У 2010 році була створена циклова комісія Готельно-ресторанної  справи та Харчових технологій, робота якої була спрямована на фахову підготовку спеціалістів в сфері обслуговування.

     Циклова комісія – це команда однодумців, фахівців, патріотів своєї спеціальності. Це постійне удосконалення педагогічних та професійних навичок.

   ГОЛОВНА МЕТА РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ – забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології».

     Високий рівень підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології» забезпечує колектив кваліфікованих педагогів: Зубко Н.П., Погорілець Р.Б., Брух О.О., Фера О.С., Літвінова О.С., Скубій О.М., Шура О.М.

     Діяльність циклової комісії зосереджена на:

-   ефективному використанні навчально-виховного процесу на основі використання сучасних інноваційних технологій навчання;

-   підготовці навчально-методичних видань, які допоможуть здобувачам освіти в оволодінні знаннями в галузі готельного бізнесу;

-   проведення «круглих столів», «семінарів», ділових ігор, диспутів;

-   організації та проведенні навчальних та пізнавально-виховних екскурсій.

     Методична проблема, над якою працює циклова комісія:  впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

     Основні завдання циклової комісії:

-   Забезпечити програмне засвоєння здобувачами освіти навчальних дисциплін ;

-   Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти розвитку творчої активності студентів; виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;

-   Створити оптимальні умови для широкого впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес коледжу та особистісний фаховий і навчальний простір викладачів.

-   Активізувати пізнавальну та науково-пошукову діяльність студентів через впровадження інтерактивних технологій.

-   Залучати студентів до дослідницької роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів.

-   Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом застосування новітніх технологій.

-    Підтримувати зв’язок з фахівцями підприємства з метою якісного проведення технологічної практики.

     Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією готельно-ресторанної справи та харчових технологій:

 1. Організація обслуговування в туристичних комплексах і готелях.
 2. Технологія обслуговування в туристичних комплексах і готелях.
 3. Організація обслуговування в підприємствах харчування.
 4. Технологія обслуговування в підприємствах харчування.
 5. Технологія туристичної діяльності
 6. Основи менеджменту.
 7. Основи маркетингу і менеджменту.
 8. Основи маркетингу.
 9. Барна справа.
 10. Організація ресторанного господарства.
 11. Особливості зарубіжного сервісу.
 12. Кухня народів світу.
 13. Естетичне оформлення готелів.
 14.  Діловодство в підприємствах готельного типу.
 15. Будівлі і обладнання туристичних комплексів.
 16. Організація обслуговування транспортних подорожей.
 17. Організація обслуговування транспортних подорожей.
 18. Інформаційні системи в туризмі.
 19. Туристичні комплекси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутись назад